Ενδεικτικό Πρόγραμμα 2016-2017

owl purple brown

Δημοτικό

1 έως 3 ώρες καθημερινή μελέτη ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού
Τμήματα από τις 14.00 έως τις 18.00
Το παιδί μπορεί να έρθει στο χώρο μας αμέσως
μετά τη λήξη του σχολείου.

Γυμνάσιο

2 έως 3 ώρες μελέτη και ενισχυτική διδασκαλία των βασικών μαθημάτων
Τμήματα από τις 16.00 έως τις 20.00

Νηπιαγωγείο

 Το πρόγραμμα αναμένεται εντός της σχολικής χρονιάς
 
Καθημερινή σχολική μελέτη δημοτικού

 

 

Καθημερινή σχολική μελέτη - ενισχυτική διδασκαλία γυμνασίου 

 

 

Μελέτη και μαθησιακές δυσκολίες

 

 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά νηπιαγωγείου