Στόχος του κέντρου μας είναι να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον τομέα της σχολικής μελέτης. Για το λόγο αυτό έχουμε δημιουργήσει ένα δίκτυο συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων ώστε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες του κάθε μαθητή. Την ευθύνη της λειτουργίας του κέντρου την έχουν οι φιλόλογοι και ειδικές εκπαιδευτικοί Εύη Μαρζέλου και Ειρήνη Κασώτη.


Εύη Μαρζέλου

Φιλόλογος - Γλωσσολόγος - Ειδική Εκπαιδευτικός

• Πτυχιούχος του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατεύθυνση: Γλωσσολογία

• Απόφοιτος του Διεπιστημονικού -Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ ΙV». Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Ειδίκευσης στην «Γλωσσική Τεχνολογία».

• Διετές Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Αποκατάσταση Μαθησιακών Δυσκολιών και Δυσλεξίας για μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά και στην Ειδική Φιλολογική Μελέτη μαθητών Δημοτικού - Γυμνασίου – Λυκείου με Μαθησιακές Δυσκολίες / Δυσλεξία.

• Σεμινάριο Διάγνωσης και Αξιολόγησης Μαθησιακών Δυσκολιών και Δυσλεξίας παιδιών και εφήβων.

• Σεμινάριο εκπαίδευσης στελεχών για την αποκατάσταση δυσλεξικών παιδιών και εφήβων. Διοργάνωση: Κέντρο Ψυχολογικών Μελετών. Υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας εκπαίδευσης ενηλίκων. Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Δημήτρης & Γιάννης Ζάχος


Κασώτη Ειρήνη

Φιλόλογος - Λαογράφος - Ειδική Εκπαιδευτικός

• Πτυχιούχος του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατεύθυνση: Μεσαιωνική και Νεοελληνική

• Απόφοιτος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με ειδίκευση στη Λαογραφία του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

• Διετές Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Αποκατάσταση Μαθησιακών Δυσκολιών και Δυσλεξίας για μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά και στην Ειδική Φιλολογική Μελέτη μαθητών Δημοτικού - Γυμνασίου – Λυκείου με Μαθησιακές Δυσκολίες / Δυσλεξία.

• Σεμινάριο Διάγνωσης και Αξιολόγησης Μαθησιακών Δυσκολιών και Δυσλεξίας παιδιών και εφήβων

• Ειδικό Επιστημονικό Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή ετήσιας διάρκειας, με τίτλο: «Ειδική Αγωγή: Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία, Δυσαριθμησία, Διαταραχές Συμπεριφοράς – Υπερκινητικότητα, Ψυχικές Διαταραχές, Αυτισμός, Συμβουλευτική Γονέων», Κέντρο Μελέτης Ψυχοφυσιολογίας και Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Γιάννης Παπαδάτος.

• Γνώστης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας σε επίπεδο Επάρκειας.